Cùng với không khí nô nức đón chào năm học mới và hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1959 – 2019), thực hiện Kế hoạch số 34/KH-ĐHV ngày 03/7/2019 của Nhà trường, ngày 06/8/2018, Phòng Thanh tra – Pháp chế đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt Kế hoạch năm học 2019 - 2020.

        Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Chủ tịch công đoàn trường, đại diện Hội đồng thẩm định, phòng TCCB, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, phòng Hành chính Tổng hợp, đại diện các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức của phòng Thanh tra – Pháp chế.

          Thay mặt Đoàn chủ tịch hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế đã trình bày báo cáo Tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018– 2019 và Kế hoạch năm học 2019 – 2020 của đơn vị. Đồng chí Đậu Thị Kim Chung, Chủ tịch công đoàn bộ phận trình bày tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, viên chức của đơn vị cho bản Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2018 -2019, chương trình công tác năm học 2019 - 2020 của Nhà trường.

          Trong không khí dân chủ, đoàn kết; dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, cán bộ, viên chức trong đơn vị đã thảo luận, góp ý cho các báo cáo của đơn vị và của Nhà trường. Về Báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, các ý kiến thống nhất với nội dung báo cáo, bổ sung các kết quả đạt được của đơn vị trong năm học qua, tập trung phân tích làm rõ các khó khăn của công tác thanh tra, kiểm tra, nhiệm vụ pháp chế và đề xuất các giải pháp khắc phục. Về Kế hoạch năm học 2019-2020 các ý kiến thống nhất với các nhiệm vụ chủ yếu  là làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, viên chức; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới phương pháp thanh tra, kiểm tra trong điều kiện mới của Nhà trường; thực hiện tốt nhiệm vụ pháp chế; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, viên chức trong đơn vị.

Tại Hội nghị, cán bộ, viên chức phòng Thanh tra – Pháp chế đã được nghe các ý kiến chỉ đạo của PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường, cùng các ý kiến của các đại biểu là đại diện các phòng ban chức năng trong Nhà trường.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức cấp trường theo đúng nội dung hướng dẫn của Nhà trường; theo đó đồng chí Nguyễn Văn Phú được Hội nghị tín nhiệm bầu là đại biểu dự Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức trường Đại học Vinh năm học 2019 - 2020 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% về dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

Kết quả thành công của Hội nghị là tiền đề, động lực quan trọng để tập thể cán bộ, viên chức Phòng Thanh tra – Pháp chế quyết tâm, đồng lòng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Toàn cảnh hội nghị

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường góp ý chỉ đạo tại Hội nghị

     Bài, ảnh: Phòng Thanh tra - Pháp chế