1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ hai, ngày 20 tháng 1 năm 2020

Thông báo - Văn bản

Thanh tra, kiểm tra đột xuất
09:06 06/12/2019
Thực hiện Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương...
Công văn 4499/BGDĐT-Pc v/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019
09:46 07/10/2019
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Công văn số 2213/BTP-PBGDPL ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo...
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 về công tác pháp chế
09:13 24/09/2019
Bộ GD&ĐT ban hành công văn về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 về công tác pháp chế
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2019 - 2020 đối với CSGDĐH, trường SP
17:44 17/09/2019
Căn cứ Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sau đây viết tắt là Luật GDĐH); Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ...
Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh ĐH; tuyển sinh CĐ và TC nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019
15:56 16/07/2019
Bộ GDĐT ban hành công văn về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh ĐH; tuyển sinh CĐ và TC nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019.
Tăng cường công tác thanh tra nội bộ
15:56 10/06/2019
Thực hiện Luật Giáo dục đại học, Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ, các cơ sở giáo...
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Nguyễn Văn Phú - Trưởng phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.