Thứ bảy, ngày 29 tháng 4 năm 2017

Thông báo - Văn bản

 Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017
25/04/2017
Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi (gọi tắt là Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT); Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT- BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (gọi tắt là Quy chế thi); Văn bản sô 417/BGDĐT-KT
THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học
16:56 17/03/2017
QUY CHẾ Đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT Ngày 15 tháng 3năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY 2017
08:45 06/02/2017
QUY CHẾ Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017...
Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục
09:10 12/12/2016
Thông tư là cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cộng tác viên thanh tra giáo dục, góp phần kiện toàn đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới về tổ chức...
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
08:08 17/10/2016
NGHỊ ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6...
Thông tư quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Thanh tra
10:32 07/10/2016
THÔNG TƯ Quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Thanh tra Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Ủy...
Thông tư liên tịch Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng
10:29 26/09/2016
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được...
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS, TS, Nguyễn Văn Phú - Trưởng phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.