Thứ sáu, ngày 18 tháng 8 năm 2017

Thông báo - Văn bản

Bộ giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh Đại học và tuyển sinh Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017
20/06/2017
Ngày 19/6/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số: 2598/BGDĐT-TTr về việc Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh Đại học và tuyển sinh Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017. Toàn bộ nội dung của hướng dẫn theo file đính kèm:
Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017
16:37 25/04/2017
Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi (gọi tắt là Thông tư số...
THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học
16:56 17/03/2017
QUY CHẾ Đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT Ngày 15 tháng 3năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY 2017
08:45 06/02/2017
QUY CHẾ Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017...
Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục
09:10 12/12/2016
Thông tư là cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cộng tác viên thanh tra giáo dục, góp phần kiện toàn đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới về tổ chức...
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
08:08 17/10/2016
NGHỊ ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6...
Thông tư quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Thanh tra
10:32 07/10/2016
THÔNG TƯ Quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Thanh tra Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Ủy...
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS, TS, Nguyễn Văn Phú - Trưởng phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.