1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ tư, ngày 27 tháng 10 năm 2021

Hoạt động chuyên môn

Tiếp tục tổ chức công tác thanh tra năm học và thực hiện Đề án tăng cường năng lực thanh tra
08:39 26/02/2018
Thực hiện Công văn số 3936/BGDĐT-TTr ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2017-2018; Công văn số 4037/BGDĐT-TTr...
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2017-2018 đối với CSGDĐH, trường SP
15:06 07/09/2017
Thực hiện nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; căn cứ thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ...
THÔNG TƯ Quy đinh xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"
16:07 30/05/2017
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đôi, bổ sung một sổ điểu của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bô sung một số điều của Luật...
Cac Mau van ban_Thanh tra
14:22 24/11/2016
Các mẫu văn bản dùng cho thanh tra.
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS. Nguyễn Văn Phú - Trưởng phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.