Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-ĐHV ngày 15/12/2023 của Trường Đại học Vinh, ngày 19/12/2023, Phòng Thanh tra – Pháp chế tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Nguyễn Thế Tân, Phó Giám đốc trung tâm Thực hành Thí nghiệm, Uỷ viên ban thường vụ Công đoàn, chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Công đoàn; ThS. Cao Thị Anh Tú, Uỷ viên ban chấp hành công đoàn Trường; TS Trần Đình Quang, Giám đốc trung tâm Kiểm định chất lượng Trường Đại học Vinh, TS. Đinh Phan Khôi, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, và toàn thể viên chức, người lao động của phòng Thanh tra-Pháp chế.

            Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 được tổ chức nhằm đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023; phân tích những tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024, thảo luận các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ. Bầu đại biểu dự Hội nghị viên chức, người lao động Trường Đại học Vinh năm 2023.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đặng Thị Thu, thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của đơn vị. Đồng chí Đậu Thị Kim Chung, Chủ tịch Công đoàn bộ phận trình bày Báo cáo công khai theo quy chế dân chủ của đơn vị.

          Trong không khí dân chủ, tập trung; dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, viên chức, người lao động trong đơn vị đã thảo luận, góp ý cho các báo cáo của đơn vị. Về Báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023, các ý kiến thống nhất với nội dung báo cáo, bổ sung các kết quả đạt được của đơn vị trong năm học qua, tập trung phân tích làm rõ các khó khăn của công tác thanh tra, kiểm tra, nhiệm vụ pháp chế và đề xuất các giải pháp khắc phục. Về Kế hoạch năm 2024 các ý kiến thống nhất với các nhiệm vụ chủ yếu là làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, viên chức; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; công tác pháp chế có trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh thanh tra đột xuất; đổi mới phương pháp thanh tra, kiểm tra trong điều kiện mới của Nhà trường; rà soát lại hệ thống văn bản của Nhà trường, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường ban hành các văn bản phù hợp với thực tiễn; đưa các quy định, quy chế của Nhà trường, của Ngành vào hoạt động thực tiễn; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho viên chức, người lao động trong đơn vị.

            Tại Hội nghị, viên chức, người lao động phòng Thanh tra – Pháp chế đã được nghe các ý kiến phát biểu chỉ đạo của GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, cùng các ý kiến của các đại biểu là đại diện Công đoàn, các phòng, ban chức năng trong Nhà trường.

    Hội nghị cũng đã tiến hành bầu đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động cấp trường theo đúng nội dung hướng dẫn của Nhà trường và biểu quyết nhất trí 100% thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

    Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cởi mở, Hội nghị kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động đơn vị phát huy tính dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, cùng nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức hoàn thành tốt nhiệm năm 2024, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh và trở thành trung tâm văn hoá, giáo dục của khu vực Bắc Trung Bộ.

            Một số hình ảnh của Hội Nghị