Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 và Công văn số 2158/BGDĐT-TTr ngày 15/5/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ngày 11/6/2023, Trường Đại học Vinh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi cho cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. PGS.TS. Trần Bá Tiến, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường tham dự và chủ trì Hội nghị.

PGS.TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần giúp Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế đồng thời phòng ngừa, phát hiện những hạn chế, bất cập để xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm (nếu có); kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện các quy định về Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong những năm tiếp theo. Trường Đại học Vinh luôn coi việc tham gia thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm là hoạt động trọng tâm trong công tác của Trường. PGS.TS. Trần Bá Tiến đã đánh giá cao đội ngũ cán bộ, viên chức tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT trong các năm qua và đề nghị mỗi cán bộ tham gia công tác thanh tra, kiểm tra cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.