Chinhphu.vn: Kỳ thi Quốc gia 2015 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội và người dân. Chính phủ đã dành riêng một chuyên mục (Box chuyên đề) để chỉ đạo, hướng dẫn, giải đáp các vấn đề liên quan đến kỳ thi này trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu Box chuyên đề về kỳ thi Quốc gia 2015, để vào Box, xin truy cập vào đường link: