Trong không khí nô nức đón chào năm học mới, thực hiện Kế hoạch số 41/KH-ĐHV ngày 04/8/2020 của Nhà trường, ngày 08/9/2020, Phòng Thanh tra – Pháp chế đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt Kế hoạch năm học 2020 - 2021.

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt Kế hoạch năm học 2020 – 2021 được tổ chức nhằm thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của phòng, phân tích tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục; Triển khai kế hoạch năm học 2020 – 2021, thảo luận các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ năm học.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện Hội đồng trường, Chủ tịch công đoàn trường, Ban thanh tra nhân dân, phòng Hành chính Tổng hợp, phòng kế hoạch tài chính và toàn thể cán bộ, viên chức của phòng Thanh tra – Pháp chế.

          Thay mặt Đoàn Chủ tịch hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phú đã trình bày báo cáo Tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019– 2020 và Kế hoạch năm học 2020 – 2021 của đơn vị. Đồng chí Đậu Thị Kim Chung, Chủ tịch công đoàn bộ phận trình bày tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, viên chức của đơn vị cho bản Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2019 -2020, chương trình công tác năm học 2020 - 2021 của Nhà trường.

          Trong không khí dân chủ, tập trung; dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, cán bộ, viên chức trong đơn vị đã thảo luận, góp ý cho các báo cáo của đơn vị và của Nhà trường. Về Báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, các ý kiến thống nhất với nội dung báo cáo, bổ sung các kết quả đạt được của đơn vị trong năm học qua, tập trung phân tích làm rõ các khó khăn của công tác thanh tra, kiểm tra, nhiệm vụ pháp chế và đề xuất các giải pháp khắc phục. Về Kế hoạch năm học 2020 - 2021 các ý kiến thống nhất với các nhiệm vụ chủ yếu là làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, viên chức; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh thanh tra đột xuất; đổi mới phương pháp thanh tra, kiểm tra trong điều kiện mới của Nhà trường; rà soát lại hệ thống văn bản của Nhà trường, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường ban hành các văn bản phù hợp với thực tiễn; đưa các quy định, quy chế của Nhà trường, của Ngành vào hoạt động thực tiễn; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, viên chức trong đơn vị.

Tại Hội nghị, cán bộ, viên chức phòng Thanh tra – Pháp chế đã được nghe các ý kiến phát biểu chỉ đạo của GS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, cùng các ý kiến của các đại biểu là đại diện các phòng, ban chức năng trong Nhà trường.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức cấp trường theo đúng nội dung hướng dẫn của Nhà trường và biểu quyết nhất trí 100% thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cởi mở, Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức đơn vị phát huy tính dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, cùng nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức hoàn thành tốt nhiệm năm học 2020 - 2021, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á.

        Một số hình ảnh của Hội nghị:

Toàn cảnh hội nghị

 

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường  góp ý chỉ đạo tại hội nghị


                                                                                                                      Bài, ảnh: Phòng Thanh tra - Pháp chế