Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 27/6/2019, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 được tổ chức tại 63 Cụm thi trên cả nước. Để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức các kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, ngày 27/03/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1209/BGGDĐT-QLCL về “Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019”; Trường Đại học Vinh đã ban hành Đề án tuyển sinh năm 2019 số 206/ĐA-ĐHV ngày 11 tháng 03 năm 2019; Thông báo số 47 ngày 08/4/2019 và Thông báo số 69/TB-ĐHV ngày 06/5/2019 về việc Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên; lớp 10 THPT chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2019-2020.

Những điểm mới trong các kỳ thi như sau:

I. Kỳ thi THPT quốc gia

1. Bài thi, hình thức thi và thời gian

* Bài thi: Tổ chức thi 05 bài thi, gồm 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp: Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học), Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT).

* Hình thức thi: Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp: thi theo hình thức trắc nghiệm. Bài thi Ngữ văn: thi theo hình thức tự luận.

* Thời gian tổ chức kỳ thi THPT: Từ ngày 24/6/2019 đến ngày 27/6/2019.

2. Những điểm mới của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019

* Nội dung đề thi: Nội dung đề thi nằm trong chương trình cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12.

* Điểm xét tốt nghiệp THPT: gồm 70% điểm trung bình các bài thi THPT quốc gia và 30% điểm trung bình cả năm lớp 12.

* Cộng điểm khuyến khích đối với thí sinh có bằng TC nghề (các mức cộng điểm: Cộng 2 điểm cho loại giỏi đối với Giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và giỏi đối với Bằng trung cấp: Cộng 1,5 điểm cho loại khá với Giấy chứng nhận nghề, loại Khá và trung bình đối với Bằng trung cấp; cộng 1 điểm cho loại trung bình).

* Tập huấn kỹ thuật về nghiệp vụ về tổ chức thi: Phối hợp với các cơ quan, nhất là cơ quan Công an để tập huấn về nghiệp vụ tổ chức thi cũng như kỹ năng phòng, chống, phát hiện gian lận, nhất là gian lận sử dụng công nghệ cao.

* Điều động cán bộ đại học, học viện, cao đẳng làm công tác coi thi: Theo nguyên tắc trường đại học, cao đẳng địa phương không tham gia phối hợp tổ chức thi tại địa phương mình.

* Bố trí phòng thi chung cho thí sinh tự do, thí sinh học chương trình GDTX: Thí sinh tự do, thí sinh học chương trình GDTX được bố trí thi chung với thí sinh học chương trình giáo dục THPT. Tại các điểm thi, việc lập danh sách để sắp xếp phòng thi thực hiện theo quy định (không phân biệt thí sinh tự do, giáo dục thường xuyên hay học sinh phổ thông 12)

* Quy định rõ các sơ đồ phát đề thi trắc nghiệm trong phòng thi: có 2 sơ đồ phát đề thi: Sơ đồ 1, phát từ trái qua phải, từ trên xuống dưới; Sơ đồ 2, phát từ phải qua trái và từ trên xuống dưới. Tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên sơ đồ phát đề thi trước khi giám thị về phòng thi và phải phát đề thi theo sơ đồ bốc thăm được.

* Quy định, bảo quản, sử dụng đề thi, bảo quản bài thi tại điểm thi, có camera ghi hình toàn bộ quy trình sử dụng và bảo quản đề/bài thi. Việc giao nhận, bảo vệ, bảo quản, sử dụng đề thi, cách nộp, niêm phong đề/bài thi đảm bảo một quy trình chặt chẽ và bố trí camera ghi hình toàn bộ quá trình sử dụng và bảo quản đề/bài thi.

* Về chấm các bài thi: Các trường Đại học, Cao đẳng chủ trì chấm bài thi trắc nghiệm. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì chấm bài thi tự luận (môn Ngữ  Văn). Quy trình chấm thi chặt chẽ từ việc bảo vệ, bảo quản, chấm thi. Phòng chứa bài thi, phòng chấm thi phải có camera giám sát trực tiếp, liên tục trong quá trình chấm thi.

* Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương chuẩn bị tài chính, cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn, an ninh. Theo Quyết định số 1130/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2019, Trường Đại học Vinh được giao nhiệm vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trong việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia Cụm thi số 28 và chủ trì chấm thi các môn thi trắc nghiệm.

II. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên, lớp 10 THPT Chất lượng cao Trường Đại học Vinh năm học 2019 –

1. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT

* Môn thi và hình thức thi, thời gian thi

- Môn thi: Thí sinh phải dự thi đủ 2 môn tại Trường Đại học Vinh cụ thể như sau:

TT

Hệ chuyên

Môn chuyên

Môn ngoại ngữ

1.

Chuyên Toán học

Môn Toán

Môn tiếng Anh không chuyên

2.

Chuyên Tin học

Môn Toán

Môn tiếng Anh không chuyên

3.

Chuyên Vật lý

Môn Vật lý

Môn tiếng Anh không chuyên

4.

Chuyên Hoá học

Môn Hoá học

Môn tiếng Anh không chuyên

5.

Chuyên Tiếng Anh

Môn Tiếng Anh

Môn tiếng Anh không chuyên

6.

Chuyên Sinh học

Môn Sinh học

Môn tiếng Anh không chuyên

7.

Chuyên Ngữ văn

Môn Ngữ văn

Môn tiếng Anh không chuyên

-  Hình thức thi: Theo hình thức tự luận. Riêng môn Tiếng Anh chuyên gồm cả tự luận, trắc nghiệm và nghe hiểu.

- Thời gian làm bài:  150 phút với các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh chuyên; 60 phút với môn Tiếng Anh không chuyên.

Các thí sinh sẽ thi chung đề, chung ngày thi với các thí sinh thi tuyển vào Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu.

* Nhà trường xét tuyển thẳng các thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng thỏa mãn đồng thời các tiêu chí sau:  Cả 4 năm học ở cấp THCS đều được xếp hạnh kiểm loại Khá trở lên; Học lực cả năm học của các lớp cấp THCS đạt loại Khá trở lên;  Xếp loại tốt nghiệp THCS đạt loại Khá trở lên; Điểm trung bình cả năm học lớp 9 của từng môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh phải đạt từ 7.0 điểm trở lên; môn chuyên đăng ký xét tuyển phải đạt từ 7,0 điểm trở lên;  Đối với chuyên Toán, chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học, chuyên Tiếng Anh và chuyên Ngữ văn: Thí sinh đạt giải Nhì trở lên (bảng A) và giải Nhất (bảng B) trong các Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, môn đạt giải đúng với môn chuyên đăng ký xét tuyển thẳng; Đối với chuyên Tin học: Thí sinh đạt giải Ba trở lên trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh môn Toán đăng ký xét tuyển thẳng hoặc đạt giải Ba trở lên trong kỳ thi Tin học trẻ cấp tỉnh.

Số lượng tuyển thẳng không vượt quá 20% chỉ tiêu theo từng môn chuyên.

2. Xét tuyển vào lớp 10 THPT Chất lượng cao

* Điều kiện xét tuyển:  Xếp loại học lực và hạnh kiểm cả năm học của các lớp cấp THCS loại Khá trở lên. Xét học bạ, lấy điểm cả năm lớp 9 của 03 môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh (trong đó môn Ngữ văn, Toán đạt từ 6.0 điểm trở lên; Môn Tiếng Anh đạt từ 7.0 điểm trở lên).

* Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển theo điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu đ­ược giao.

* Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 05/6/2019 đến 17 giờ 00 phút, ngày 30/6/2019.

* Điều kiện tuyển thẳng: Hạnh kiểm cả 4 năm học ở cấp THCS đều được xếp loại Khá trở lên; Học lực cả năm học của các lớp cấp THCS đạt loại Khá trở lên; Xếp loại tốt nghiệp THCS đạt loại Khá trở lên; Các học sinh đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh.

                                             Bài: Phòng Thanh tra – Pháp chế