Thực hiện Điều lệ Đảng; Công văn số 923-CV/TU ngày 04/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025; Hướng dẫn số 08-HD/ĐU ngày 21/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, ngày 19/7/2022 tại phòng họp tầng 8 Nhà điều hành, Chi bộ phòng Đào tạo Sau đại học - Thanh tra - Pháp chế đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

    Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Hồng Soa - Ủy viên BTV Đảng uỷ, Trưởng phòng HCTH; đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc, Uỷ viên BCH Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Đinh Ngọc Thắng, Uỷ viên BCH Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường KHXHNV; đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Uỷ viên BCH Đảng uỷ, Chánh văn phòng Đảng - ĐT - HĐT; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo các phòng, ban chức năng trong Trường Đại học Vinh và toàn thể 13 đồng chí Đảng viên trong Chi bộ phòng Đào tạo Sau đại học - Thanh tra - Pháp chế.

    Đại hội đã tiến hành thông qua nội quy, chương trình, quy chế làm việc, bầu đoàn chủ tịch và đoàn thư ký. Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Hội đồng trường và Ban Giám hiệu. Chi bộ đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả của các phòng ban chức năng và các đơn vị đào tạo trong toàn trường. Chi bộ đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên các cấp, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở cả hai lĩnh vực Thanh tra - Pháp chế và Đào tạo SĐH.

    Trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 cho thấy, trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ và xây dựng đơn vị, mỗi đồng chí Chi uỷ viên, nhất là Bí thư thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, chủ động, sáng tạo; làm việc có hiệu quả, chất lượng; điều hành và xử lý công việc phải có bản lĩnh, công tâm, khách quan; thực sự quan tâm và có trách nhiệm với công việc, hoàn cảnh, đời sống và nguyện vọng chính đáng của đảng viên, viên chức trong 2 đơn vị. Chi ủy thực sự là hạt nhân đoàn kết trong hai đơn vị.

    Nhiệm kỳ qua, trong công tác đào tạo sau đại học (SĐH), chi bộ đã chỉ đạo Phòng Đào tạo SĐH phối hợp với các đơn vị chức năng để hoàn thành suất sắc công tác quảng bá và tuyển sinh; xây dựng đề án mở 1 mã ngành SĐH; xây dựng và tổ chức kế hoạch dạy học, bảo vệ luận văn các khoá 27, 28; Phối hợp với các chuyên ngành ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đào tạo sau đại học. Trong công tác Thanh tra, Chi bộ đã chỉ đạo Phòng Thanh tra - Pháp chế triển khai có trọng tâm, trọng điểm các cuộc thanh tra theo kế hoạch, thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất một số đơn vị, vụ việc. Việc chỉ đạo điều hành hoạt động thanh tra, kiểm tra sâu sát, cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật, nền nếp làm việc và hạn chế các khuyết điểm, giúp phòng ngừa, răn đe các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, Chi bộ đã chỉ đạo bộ phận Pháp chế tham gia rà soát, góp ý chỉnh sửa và đảm bảo sự phù hợp với quy định của pháp luật cho các văn bản quản lý nội bộ của Nhà trường; các hợp đồng, thoả thuận hợp tác, văn bản ghi nhớ với các đối tác ngoài trường; thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới trên hệ thống subweb của Phòng và của Nhà trường.

    Về phương hướng công tác nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ phòng Đào tạo SĐH - Thanh tra - Pháp chế xác định: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng giúp Nhà trường về công tác thanh tra, pháp chế và đào tạo SĐH phù hợp với tình hình mới, trong đó công tác đào tạo SĐH cần thực hiện theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 và công tác Thanh tra - Pháp chế tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phấn đấu hoàn thành 100% các chương trình công tác đã được phê duyệt.

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường nhấn mạnh, việc lựa chọn Chi bộ phòng Đào tạo SĐH - Thanh tra - Pháp chế là Đại hội điểm đã thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng uỷ Nhà trường đối với Chi bộ thời gian vừa qua. Chi bộ đã lãnh đạo 2 đơn vị thực hiện thắng lợi khá toàn diện trên 5 lĩnh vực công tác, trong đó có 2 lĩnh vực nổi bật là công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng; công tác thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Về phương hướng và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền nhấn mạnh: (i) Về công tác đào tạo Sau đại học đề nghị Chi bộ tiếp tục chỉ đạo Phòng đào tạo Sau đại học tiếp tục nghiên cứu kỹ, tham mưu đúng, phù hợp cho lãnh đạo Nhà trường trong xu thế mới; nghiên cứu cải tiến chất lượng đào tạo SĐH; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo. (ii) Về công tác thanh tra, kiểm tra cần chủ động và thích ứng linh hoạt, thể hiện sự độc lập với các thiết chế trong Nhà trường. Thông qua hoạt động Thanh tra để góp phần làm cho các hoạt động của Nhà trường phù hợp với quy định của Pháp luật. (iii) Về công tác pháp chế, nhiều văn bản quản lý nội bộ của Nhà trường còn chưa cập nhật, rà soát hết. Do vậy, công tác pháp chế phải cập nhật, bổ sung cho phù hợp. (iv) Về công tác nhân sự, Ban thường vụ Đảng uỷ đồng ý với đề xuất của Chi bộ.

    Đại hội Chi bộ phòng đào tạo Sau đại học - Thanh tra - Pháp chế đã bầu Chi uỷ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ. Theo đó đồng chí Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Đinh Phan Khôi, Trưởng phòng đào tạo Sau đại học được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Lê Danh Bình, Phó trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế là Chi uỷ viên. Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ phòng Đào tạo Sau đại học - Thanh tra - Pháp chế nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đồng chí Nguyễn Văn Phú - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế đọc Báo cáo tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Chi uỷ Chi bộ phòng Đào tạo SĐH - Thanh tra - Pháp chế nhiệm kỳ 2022 - 2025 

Đại biểu tham dự Đại hội

 

Bài và ảnh: Chi bộ phòng Đào tạo SĐH - Thanh tra – Pháp chế