Ngày 27/01/2023, Thủ thướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 03/CT-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan:

Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đâu tư của doanh nghiệp và Nhân dân.

Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc.

Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Nhiều năm qua, cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Trường đã nghiêm túc  chấp hành nền nếp, kỷ cương, kỷ luật làm việc, giảng dạy và công tác trước và sau Tết âm lịch cũng như các ngày lễ lớn của đất nước. Chuẩn bị cho tết Quý Mão năm 2023, Nhà trường đã ban hành Công văn số 1582/ĐHV-HCTH ngày 12/12/2022 Thông báo Lịch nghỉ Tết âm lịch, phân công các đơn vị, cá nhân trong Trường kiểm tra việc thực hiện nền nếp làm việc, giảng dạy của cán bộ, giảng viên trong toàn Trường. 100% cán bộ, viên chức khối hành chính; giáo viên, học sinh các Trường THPT Chuyên, Trường Tiểu học, THCS và THPT thực hành sư phạm đã làm việc, giảng dạy, học tập tại Trường từ ngày 27/01/2023 (ngày 06 tháng Giêng năm Quý Mão). Sinh viên, học viên các bậc học, loại hình đào tạo khác đã trở lại Trường học tập, công tác bình thường từ ngày 30/01/2023. Việc chấp hành nghiêm nền nếp, kỷ cương làm việc, công tác của cán bộ, viên chức và người học đã nhanh chóng đưa hoạt động của Nhà trường trở lại trạng thái bình thường, báo hiệu nhiều thắng lợi mới trong năm mới 2023.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành thời gian làm việc tại Phòng KH&HTQT và Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

                                                                           Tin, bài Phòng Thanh tra - Pháp chế.