Ông Trần Ngọc Liêm - Phó tổng Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản gửi Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các bộ ngành, địa phương xung quanh việc thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập danh sách những người giữ vị trí công tác quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật Phòng chống tham nhũng để yêu cầu thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. Cụ thể gồm: Cán bộ, công chức; sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp; người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trụ sở Thanh tra Chính phủ.

Người có nghĩa vụ kê khai nộp 2 bản kê khai cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý theo đúng quy định quy định của luật và Nghị định số 130/2020.

"Việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu nêu trên phải hoàn thành trước ngày 31/3/2021"- Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Theo cơ quan thanh tra, trong đợt này chỉ thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. Việc kê khai hàng năm, kê khai bổ sung của năm 2021 sẽ thực hiện vào cuối năm 2021 bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2021 theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng.

"Trường hợp phải kê khai tài sản, thu nhập để phục vụ công tác cán bộ mà người đó chưa kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định thì thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và sử dụng Bản kê khai lần đầu để phục vụ công tác cán bộ lần đó"- Thanh tra Chính phủ hướng dẫn.

Ảnh minh họa

Về việc bàn giao bản kê khai tài sản cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai tài sản giao 1 bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật Phòng chống tham nhũng, hoàn thành trước ngày 30/4/2021.

Các trường hợp chưa xác định được cơ quan nào kiểm soát tài sản, thu nhập thì tạm thời chưa bàn giao, chờ thực hiện hướng dẫn cụ thể tại Quy chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong kiểm soát tài sản, thu nhập được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 130/2020 của Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ đã đề nghị các bộ ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức trong phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm của mình thực hiện và báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ chậm nhất là ngày 31/5/2021.

                                                                                    Theo Thế Kha (dantri.com.vn)