Bộ GDĐT đã ban hành Công văn số 432/BGDĐT-GDTrH ngày 29 tháng 01 năm 2021 và Công văn số 442/BGDĐT-GDĐH  ngày 01 tháng 02 năm 2021 gửi các Sở GDĐT; các đại học, trường đại học, học viện; các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm (Cơ sở giáo dục đại học) theo đó Bộ GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ GDĐT, tập trung triển khai các hoạt động sau:

1. Đối với các Cơ sở giáo dục đại học

- Căn cứ tình hình dịch bệnh của địa phương, cơ sở đào tạo điều chỉnh kế hoạch dạy và học trong giai đoạn hiện tại và sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Tân sửu; chủ động quyết định cho sinh viên nghỉ học hoặc chuyển sang dạy học trực tuyến (nếu cần thiết) theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/03/2020 về triển khai công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch COVID-19 và Công văn số 988/BGDĐT-GDĐH ngày 23/3/2020 về đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian chống dịch COVID-19.

- Tăng cường truyền thông, quán triệt tới toàn thể cán bộ và sinh viên:

+  Thực hiên nghiêm túc “Thông điệp 5K” (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế), cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone;

+   Hạn chế tối đa việc di chuyển ra khỏi nơi cư trú; trong trường hợp sinh viên về quê nghỉ tết phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn;

+  Thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế nếu có các triệu chứng bệnh như ho, sốt, đau họng; đã từng đi tới vùng dịch hoặc tiếp xúc với những người thuộc diện F0, F1, F2.

2.    Đối với các Sở GDĐT

 -  Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19; tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 5210/BGDĐT- GDTC ngày 02/12/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học.

 -   Chuẩn bị các phương án điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường và chủ động triển khai tổ chức dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường để thực hiện chương trình, phòng chống và ứng phó kịp thời khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

 -   Thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn trong trường hợp phát hiện ca lây nhiễm COVID-19, F1, F2,… tại địa phương, kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố để quyết định cho học sinh nghỉ học ở trường, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh.

 - Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai kịp thời hiệu quả việc dạy học trực tuyến theo Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ GDĐT và các hình thức dạy học khác phù hợp với điều kiện của địa phương trong trường hợp phải cho học sinh nghỉ học ở trường.

Chi tiết các công văn xem tại đây: 442_bgddt_gddh_20210201011603273270.PDF

                                                          432bgddtgdtrh_20210201080723612610.pdf

                                                                                                      Phòng Thanh tra  - Pháp chế