Thực hiện Kế hoạch số 105/KH-ĐHV ngày 14/11/2022 của Trường Đại học Vinh, chiều ngày 12/12/2021, Phòng Thanh tra - Pháp chế đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023.

Dự Hội nghị có TS. Lê Minh Giang - Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp; ThS. Nguyễn Văn Hoàn - Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Vinh; 9/9 viên chức của Phòng Thanh tra - Pháp chế đã tham dự Hội nghị. PGS.TS. Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng và ThS. Đậu Thị Kim Chung, Chủ tịch Công đoàn bộ phận chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2022, viên chức Phòng Thanh tra - Pháp chế luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường; cơ sở vật chất, trang thiết bị được cung cấp đầy đủ, đáp ứng yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ công tác. Phòng luôn nhận được sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các đơn vị; nội bộ đoàn kết, nhất trí cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ. Từ tháng 01/2022 đến tháng 03/2022, phòng có 07 viên chức. Đến tháng 04/2022, Phòng có 09 viên chức, trong đó có 01 PGS, 03 Tiến sĩ và 05 Thạc sĩ.

            Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong Quý I nhưng trong mọi mặt công tác Phòng đã tích cực chủ động và hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, có 03 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại Trường Đại học Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; 04 viên chức tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế tại Trường Đại học Luật Hà Nội; 01 viên chức hoàn thành Văn bằng 2 Cử nhân Luật; 02 viên chức hoàn thành lớp Trung cấp Lý luận chính trị; 01 viên chức tham gia lớp Cao cấp Lý luận chính trị; 01 cán bộ tham gia lớp tiếng Anh B2 cho cán bộ của Trường.

            Trong công tác chuyên môn, phòng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phê duyệt tại Quyết định số 2392/QĐ-ĐHV ngày 14/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, góp phần cùng với Nhà trường hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

            Tại Hội nghị, đã có 04 ý kiến của viên chức và 02 ý kiến của đại biểu về các mặt hoạt động của Phòng Thanh tra - Pháp chế. Trong đó, tất cả các ý kiến đều nhất trí với Báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023. TS. Lê Danh Bình và TS. Nguyễn Tài Toàn đã kiến nghị với Nhà trường cần có chính sách cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế; cần tăng cường các hoạt động tập huấn công tác pháp chế, công tác văn thư cho các viên chức có liên quan trong toàn trường. TS. Nguyễn Văn Sang và ThS. Nguyễn Thị Thu Trang đã kiến nghị việc cần thiết của quy trình ban hành văn bản quản lý, điều hành của Nhà trường, trong đó đặc biệt lưu ý công tác phản hồi của Ban soạn thảo với các ý kiến của các đơn vị và phòng ban chức năng.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Lê Minh Giang - Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp đã đánh giá cao các kết quả đạt được trong năm 2022. Góp ý kiến vào phương hướng kế hoạch năm 2023, đề nghị Phòng Thanh tra - Pháp chế tăng cường công tác kiểm tra nền nếp giảng dạy. Tham mưu cho Ban Giám hiệu thẩm quyền cấp các loại chứng chỉ và giấy chứng nhận theo quy định của Pháp luật. Về phía đại diện Công đoàn Nhà trường, ThS. Nguyễn Văn Hoàn - Uỷ viên BCH Công đoàn Trường Đại học Vinh cũng đánh giá cao các hoạt động của Phòng Thanh tra - Pháp chế. Công đoàn sẽ có những kiến nghị cần thiết với Nhà trường để đảm bảo quyền lợi của viên chức làm trong công tác pháp chế.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của đại biểu và ý kiến kiến nghị của viên chức trong đơn vị, PGS.TS. Nguyễn Văn Phú đã đánh giá Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Tất cả các đại biểu và viên chức trong đơn vị đã bày tỏ sự thống nhất cao với báo cáo tổng kết năm 2022 và phương hướng kế hoạch năm 2023. Về phương hướng kế hoạch năm 2023, PGS.TS. Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh:

- Trong công tác thanh tra: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các văn bản liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng… đến toàn bộ viên chức, người lao động và người học trong toàn trường; tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, chỉ đạo hoạt động thanh tra, kiểm tra.

- Trong công tác pháp chế: Tiếp tục kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ viên chức làm công tác pháp chế trong đơn vị. Đẩy mạnh công tác tham mưu, tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Nhà trường. Phối hợp với các đơn vị xây dựng các văn bản quản lý nội bộ đảm bảo tính cập nhật, đồng bộ và bao quát các hoạt động của Nhà trường.

- Các hoạt động khác: Tích cực tham gia các hoạt động tập thể của Nhà trường. Làm tốt công tác đồi mối liên hệ và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu đồng chí Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng và đồng chí Đậu Thị Kim Chung, chủ tịch công đoàn bộ phận liên đơn vị tham dự Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động cấp trường năm 2023.

Với những kết quả đáng ghi nhận trong năm 2022, lãnh đạo Phòng Thanh tra - Pháp chế kêu gọi tập thể viên chức, người lao động trong đơn vị đoàn kết, nhất trí để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Thay mặt Phòng Thanh tra - Pháp chế, PGS.TS. Nguyễn Văn Phú gửi lời cảm ơn tới Đảng uỷ, Ban Giám hiệu đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, ủng hộ và các đơn vị trong toàn trường đã đồng hành để Phòng hoàn thành các nhiệm vụ được phân công./.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

 

TS. Lê Danh Bình, Phó Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế thông qua chương trình hội nghị

 

ThS. Đậu Thị Kim Chung - Chủ tịch CĐBP đọc Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023

 

TS. Lê Danh Bình phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị


TS. Lê Minh Giang, Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp phát biểu tại Hội nghị

 

ThS. Nguyễn Văn Hoàn, Uỷ viên BCH Công đoàn Trường phát biểu tại Hội nghị

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế phát biểu kết luận các nội dung quan trọng tại Hội nghị

 

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Thư ký Hội nghị đọc thông qua dự thảo Nghị quyết

 

Tập thể Viên chức, người lao động Phòng Thanh tra - Pháp chế năm 2022

 

Tin bài và hình ảnh: Phòng Thanh tra - Pháp chế