Từ ngày 22 đến ngày 23/9/2022 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra đối với công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Lộc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; đồng chí Lê Minh Hưng, Phó Chánh Thanh tra Bộ GDĐT cùng các đồng chí lãnh đạo, thanh tra viên, chuyên viên, viên chức làm công tác thanh tra nội bộ của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ GDĐT. Đoàn trường Đại học Vinh gồm 6 đồng chí tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Lộc đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ tại các cơ sở giáo dục. Với mục đích bồi dưỡng, bổ sung kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực giáo dục, Hội nghị tập huấn tập trung vào các vấn đề sau: (i) công tác tổ chức triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra nội bộ trong các cơ sở giáo dục (công tác chuẩn bị thanh tra/kiểm tra: bao gồm lập kế hoạch, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xây dựng đề cương, yêu cầu báo cáo, thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra; công tác tiến hành thanh tra, kiểm tra: công bố quyết định, kiểm tra, xác minh thông tin tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra/kiểm tra, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ; Kết thúc thanh tra, kiểm tra); (ii) kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo (tiếp công dân: nguyên tắc tiếp công dân, quy trình tiếp công dân, quy trình đón tiếp, xác định nhân thân của công dân đến khiếu nại, tố cáo, việc nghe, ghi chép nội dung khiếu nại/tố cáo, tiếp nhận thông tin, tài liệu kèm theo, phân loại khiếu nại/tố cáo; Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại; Trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo). (iii) Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và thi hành chính cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Lập biên bản vi phạm hành chính: xác minh thình tiết của vụ việc vi hạm hành chính, xác định tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt; Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu  hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự và chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính; Một số điểm mới về thủ tục xử phạt hành chính tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên trình bày các chuyên đề huấn nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra Bộ GDĐT báo cáo chuyên đề “Triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra”; ông Phạm Ngọc Trúc, nguyên Phó chánh Thanh tra Bộ GDĐT báo cáo chuyên đề “Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo”; ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó Trưởng phòng, Cục QLXLVPHC&TDPHPL, Bộ Tư pháp báo cáo chuyên đề “Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và thi hành chính cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính”

Trong hai ngày tập huấn, Hội nghị đã trang bị những kiến thức cơ bản, kỹ năng, quy trình tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra nội bộ; cập nhật văn bản pháp luật mới và các kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khái quát về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong Luật Xử lý vi phạm hành chính, việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính... Đặc biệt, tại chương trình tập huấn, lãnh đạo Bộ đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn, những tình huống cụ thể trong việc thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các cơ sở giáo dục trên toàn quốc…Các thành viên tham dự cũng đã đưa ra các câu hỏi, trao đổi về một số vấn đề các tình huống giả định, thực tế liên quan đến các vấn đề nêu trên. Qua đó, các thành viên tích lũy thêm các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng xử lý các tình huống thực tế tại đơn vị.

Sau khi kết thúc đợt tập huấn, đoàn cán bộ của Trường Đại học Vinh đã có buổi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm công tác thanh tra, công tác pháp chế với phòng Thanh tra - Pháp chế của Trường Đại học Đà Lạt.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục năm 2022:

Toàn cảnh Hội nghị

                                                                                                  

Toàn cảnh Hội nghị

               

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức, chủ trì và báo cáo viên tại Hội nghị.

Cán bộ phòng Thanh tra – Pháp chế trường Đại học Vinh trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với cán bộ phòng Thanh tra – Pháp chế, Trường Đại học Đà Lạt

                                                                                    Bài và ảnh: Phòng Thanh tra – Pháp chế