Trong hai ngày 20 và 21/10/2022, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Tập huấn Công tác Pháp chế ngành Giáo dục năm 2022 khu vực phía Bắc cho đại diện các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm; các cơ sở giáo dục và đào tạo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đến dự Hội nghị có lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp và đại điện các đơn vị: Vụ Pháp chế, Vụ Giáo dục Đại học, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thuộc Bộ Tư pháp. Bên cạnh đó, thành phần tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh, Vụ Giáo dục Tiểu học, Cục Công nghệ thông tin, Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Thanh tra, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên... thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía Trường Đại học Vinh, thành phần tham dự Hội nghị có đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường và 04 cán bộ làm công tác pháp chế thuộc Phòng Thanh tra - Pháp chế.

Với mục đích nâng cao chất lượng công tác pháp chế, nội dung của Hội nghị Tập huấn tập trung vào 3 chủ đề chính, gồm: (i) nghiệp vụ công tác pháp chế (xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các nghiệp vụ công tác pháp chế khác); (ii) Các văn bản pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; các văn bản pháp luật trong lĩnh vực giáo dục; (iii) Các văn bản pháp luật quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sau phát biểu khai mạc Hội nghị của PGS.TS Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên trình bày các chuyên đề liên quan đến nội dung của đợt tập tuấn, trong đó: ông Trần Văn Đạt, Quyền Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo với chuyên đề “Pháp luật về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; ông Lê Thái Phương, Phó Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư pháp với chuyên đề “Pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước”; ông Đặng Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo & Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo với chuyên đề “Pháp luật về quyền, nghĩa vụ và chính sách đối với Nhà giáo & Cán bộ quản lý giáo dục”; bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo với chuyên đề “Pháp luật về giáo dục đại học”; ông Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp với chuyên đề “Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”.

Hội nghị cũng là cơ hội để lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo, lãnh đạo các trường cao đẳng sư phạm và đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế khu vực phía Bắc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn và thách thức trong công tác rà soát, cập nhật và ban hành mới các thể chế nội bộ để phù hợp với quy định của Luật, của các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Đến tham dự Hội nghị Tập huấn, các cán bộ làm công tác pháp chế của Phòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học Vinh đã được học tập, tích luỹ thêm nhiều kiến thức về nội dung nhiệm vụ pháp chế, kiến thức pháp luật trong lĩnh vực giáo dục. Bên cạnh đó, các bài học thu được trong Hội nghị tập huấn công tác pháp chế tại Hội nghị sẽ góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chuyên môn của Phòng trong năm học 2022 - 2023, góp phần xây dựng Trường Đại học Vinh phát triển bền vững.

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc Hội nghị

 

 

Lãnh đạo Vụ Pháp chế và Cục Nhà giáo & CBQLGD, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao đổi với đại biểu tham dự

 

 

Cán bộ Phòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học Vinh tham dự Hội nghị.

 

                                                                                 Bài và ảnh: Phòng Thanh tra – Pháp chế