Ngày 03/6/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn 2318/BGDĐT-CNTT hướng dẫn danh sách máy tính bỏ túi được đem vào phòng thi trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Nội dung chi tiết xem tại đây