BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

    Phòng thanh tra Giáo dục

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 29

NĂM HỌC 2016-2017

(Từ ngày 20/3/2017 đến ngày 26/3/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 20/3/2017

 

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

 

8:00

Giao ban phòng

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB, VC phòng

VP

 

Thứ Ba, ngày 21/3/2017

 

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

 

Thứ Tư, ngày 22/3/2017

 

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

 

 

(Tiết 2) Thao giảng cấp trường, đánh giá giảng viên tập sự,  học phần Truyền thông và quan hệ công chúng

BGH, CĐ

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Phòng học 502 - Nhà B2

 

 

Thứ Năm, ngày 23/3/2017

 

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

 

Thứ Sáu, ngày 24/3/2017

 

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

 

Thứ Bảy, ngày 25/3/2017

 

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

 

7:30

Khai mạc đợt đánh giá ngoài Trường Đại học Vinh

BGH

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Hội trường A

 

Chủ Nhật, ngày 26/3/2017   –   CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn kiểm tra

Các nhà học A, B, TT  TH-TN

 

Cả tuần

         - Tổ giám sát trực tuyến (đ/c Trung, Hằng, Nga) giám sát học tại cụm nhà A theo TKB năm học 2016-2017.

- Các đ/c Phú, Chung, Bắc, Đoàn kiểm tra theo QĐ 973 kiểm tra giờ giấc làm việc của cán bộ tại Nhà điều hành, VPK, Thư viện, TT THTN, TT ĐBCL KTX, Trạm Y tế. (buổi sáng từ 6g45-11g45, buổi chiều từ 12g45 đến 18g00).