BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra Giáo dục

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 21

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 22/1/2018 đến ngày 28/1/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 22/1/2018

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

8:00

Giao ban  Phòng

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB, CV phòng

VP

14:00

Khai giảng lớp tiếng Nhật dành cho kỹ sư do Học viên Jinno đào tạo, giới thiệu việc làm tại Nhật Bản

GS.TS. Đinh Xuân Khoa

 

Theo Thông tri triệu tập số 01/TT-ĐHV ngày 17/01/2018

Phòng họp Tầng 8 Nhà Điều hành

 

Thứ Ba, ngày 23/1/2018

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

7:30

Duyệt Đại hội chi bộ Phòng Sau đại học - Thanh tra Giáo dục nhiệm kỳ 2017-2020

Đ/c Ngô Đình Phương, đ/c Nguyễn Huy Bằng; đ/c Nguyễn Quang Tuấn

Đ/c Phú, đ/c Huy, đ/c Chương

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

8:30

Đại hội chi bộ Phòng Sau đại học - Thanh tra Giáo dục nhiệm kỳ 2017-2020

Đ/c Ngô Đình Phương, đ/c Nguyễn Huy Bằng; đ/c Nguyễn Quang Tuấn

Đảng viên toàn chi bộ

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

 

6:45

Thanh tra thi học kỳ 1, năm học 2017-2018 tại Cơ sở 1 (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn thanh tra (theo QĐ)

Theo lịch thi

14:00

Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An

 

Đ/c Chương

Hội trường tầng 3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Thứ Tư, ngày 24/1/2018

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Anh Chương

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

6:45

Thanh tra thi học kỳ 1, năm học 2017-2018 tại Cơ sở 1 (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Anh Chương

Đoàn thanh tra (theo QĐ)

Theo lịch thi

Thứ Năm, ngày 25/1/2018

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

6:45

Thanh tra thi học kỳ 1, năm học 2017-2018 tại Cơ sở 1 (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn thanh tra (theo QĐ)

Theo lịch thi

Thứ Sáu, ngày 26/1/2018

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

Thứ Bảy, ngày 27/1/2018

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

6:45

Thanh tra thi học kỳ 1, năm học 2017-2018 tại Cơ sở 1 (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn thanh tra (theo QĐ)

Theo lịch thi

Chủ Nhật, ngày 28/1/2018     

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Anh Chương

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

6:45

Thanh tra thi học kỳ 1, năm học 2017-2018 tại Cơ sở 1 (Cả ngày)

Đ/c Nguyễn Anh Chương

Đoàn thanh tra (theo QĐ)

Theo lịch thi

Cả tuần

         - Các đ/c Phú, Huy, Chương, Chung, Bắc, Nga, Hằng và Đoàn kiểm tra theo QĐ 973 kiểm tra giờ giấc làm việc của cán bộ tại Nhà điều hành, VPK, Thư viện, TT THTN, TT ĐBCL KTX, Trạm Y tế (Buổi sáng từ 6g45-11g45, buổi chiều từ 12g45 đến 17g45).

         - Các đồng chí trong Đoàn thanh tra theo Quyết định số: 1401/QĐ-ĐHV, ngày 21/12/2017 của Nhà trường căn cứ lịch phân công tiến hành thanh tra thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2017-2018.

         - Lịch giảng dạy:

Đồng chí Nguyễn Văn Phú, từ ngày 22/1/2018 - 20/5/2018:

                + Thứ 3: Tiết 8, 9, 10 Phòng A2.102; Thứ 5: Tiết 8, 9, 10 Phòng A2.201;