Kính gửi: Chánh Thanh tra các Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Ngày 07/5/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)  đã ban hành  Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo (Chỉ thị). Để triển khai thực hiện Chỉ thị, Thanh tra Bộ GDĐT đề nghị Chánh Thanh tra các Sở GDĐT tập trung thực hiện tốt một số việc sau đây:

1. Rà soát Kế hoạch công tác thanh tra, bổ sung nội dung thanh tra việc thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo, về dân chủ trường học, về phòng chống bạo lực học đường và trách nhiệm của Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị.

2. Đề xuất lập, duy trì hoạt động thường xuyên của đường dây nóng, kịp thời nắm bắt các thông tin phản ánh về các dấu hiệu sai phạm có liên quan đến đạo đức nhà giáo, thực hiện quy chế dân chủ, bạo lực học đường và các sai phạm khác. Tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất để kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm được phản ánh.

3. Tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị trong Báo cáo công tác thanh tra năm học theo quy định. Kịp thời báo cáo nhanh về Thanh tra Bộ GDĐT đối với các vụ việc nóng và kết quả xử lý theo địa chỉ: Số 35, Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; email: thanhtradiaphuong@moet.gov.vn.

Trân trọng./.

Chi tiết tại tập đính kèm434ttr.pdf

 Theo http://thanhtra.moet.gov.vn