Ngày 24/3/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định 821/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về quản lý việc in, cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, đơn vị nhận phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, phôi bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, phôi bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, phôi bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông gửi về Cục Quản lý chất lượng: Văn bằng đề nghị cấp phôi bằng của Sở Giáo dục và Đào tạo nêu rõ nội dung số lượng học sinh tốt nghiệp và minh chứng kèm theo; số lượng phôi bằng đề nghị cấp; số phôi bằng chưa sử dụng;…

Chi tiết tại file đính kèm: nghidinh302020ndcpchinhphu.pdf

                                   nghidinh302020ndcpchinhphu.doc