BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 52

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020)

và 75 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 10/8/2020

6:15

Kiểm tra nền nếp làm việc (Cả tuần theo kế hoạch)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

6:30

Thanh tra thi tốt nghiệp THPT 2020

TS. Trần Bá Tiến

CB thanh tra theo QĐ

Tỉnh Thanh Hóa

Thứ Ba, ngày 11/8/2020

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 12/8/2020

8:00

Họp các Tổ thẩm định kế hoạch năm học 2020 - 2021

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:30

Họp Tiểu ban coi thi tuyển sinh năng khiếu ngành GD Thể chất năm 2020

TS. Trần Bá Tiến

CB thanh tra theo QĐ

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:30

Họp Tiểu ban coi thi và chấm thi tuyển sinh năng khiếu ngành GD Mầm non năm 2020

TS. Trần Bá Tiến

CB thanh tra theo QĐ

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 13/8/2020

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 14/8/2020

7:30

Thanh tra thi giữa kỳ học kỳ hè năm học 2019 - 2020

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB thanh tra theo QĐ

Nhà A0

Thứ Bảy, ngày 15/8/2020

7:30

Thanh tra thi giữa kỳ học kỳ hè năm học 2019 - 2020

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB thanh tra theo QĐ

Nhà A0

Chủ Nhật, ngày 16/8/2020

13:30

Thanh tra thi giữa kỳ học kỳ hè năm học 2019 - 2020

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB thanh tra theo QĐ

Nhà A0

Lưu ý

Thời gian kiểm tra mùa hè: Buổi sáng từ 6h15-11h30, buổi chiều từ 13h15-18h00.

Thời gian thanh tra thi: Buổi sáng từ 6h45-11h05, buổi chiều từ 13h30- 17h50.