BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 49

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 20/7/2020

6:15

Kiểm tra nền nếp làm việc (Cả tuần theo kế hoạch)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

14:00

Họp chuẩn bị Khảo sát chính thức đánh giá CTĐT các ngành SP Hóa học và Giáo dục tiểu học

TS. Trần Bá Tiến

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 21/7/2020

7:30

Thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên năm học 2020 - 2021 (cả ngày)

Hội đồng tuyển sinh

CB thanh tra theo QĐ 1694/QĐ-ĐHV

Nhà A, Nhà B

Thứ Tư, ngày 22/7/2020

14:00

Hội nghị chuyên đề "Đại học định hướng đổi sáng tạo - Quản trị chiến lược và phát triển thương hiệu"

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 23/7/2020

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 24/7/2020

8:00

Ban Giám hiệu tiếp công dân theo định kỳ (cả ngày)

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Phòng tiếp công dân tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 25/7/2020

7:00

Thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2020 (cả ngày)

Hội đồng tuyển sinh

CB thanh tra theo QĐ 1674/QĐ-ĐHV

Nhà A

Chủ Nhật, ngày 26/7/2020

7:00

Thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2020 (cả ngày)

Hội đồng tuyển sinh

CB thanh tra theo QĐ 1674/QĐ-ĐHV

Nhà A

Lưu ý

Thời gian kiểm tra mùa hè: Buổi sáng từ 6h15-11h30, buổi chiều từ 13h15-18h00.

Thời gian thanh tra thi: Buổi sáng từ 6h45-11h05, buổi chiều từ 13h30- 17h50.