BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 48

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 13/7/2020

6:15

Kiểm tra nền nếp làm việc (Cả tuần theo kế hoạch)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

10:00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt  nghiệp đại học cho sinh viên hệ chính quy, đợt tháng 7 năm 2020

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 14/7/2020

14:00

Họp Hội đồng tuyển sinh và xét tốt nghiệp hệ VLVH, ĐTTX

TS. Trần Bá Tiến

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 15/7/2020

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 16/7/2020

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 17/7/2020

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 18/7/2020

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 19/7/2020

 

 

 

 

 

Lưu ý

Thời gian kiểm tra mùa hè: Buổi sáng từ 6h15-11h30, buổi chiều từ 13h15-18h00.

Thời gian thanh tra thi: Buổi sáng từ 6h45-11h05, buổi chiều từ 13h30- 17h50.