BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 47

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 12/7/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 06/7/2020

6:15

Kiểm tra nền nếp làm việc (Cả tuần theo kế hoạch)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

Thứ Ba, ngày 07/6/2020

8:00

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Vinh năm 2020 phiên thứ hai

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Chủ tịch HĐ

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 08/7/2020

13:30

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi THPT năm 2020

Thanh tra Bộ GD&ĐT

CB phòng TTrPC

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 09/7/2020

8:00

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi THPT năm 2020 (Cả ngày)

Thanh tra Bộ GD&ĐT

CB phòng TTrPC

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 10/7/2020

8:00

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi THPT năm 2020

Thanh tra Bộ GD&ĐT

CB phòng TTrPC

Hội trường A

Thứ Bảy, ngày 11/7/2020

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 12/7/2020

 

 

 

 

 

Lưu ý

Thời gian kiểm tra mùa hè: Buổi sáng từ 6h15-11h30, buổi chiều từ 13h15-18h00.

Thời gian thanh tra thi: Buổi sáng từ 6h45-11h05, buổi chiều từ 13h30- 17h50.