BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 46

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 29/6/2020

6:15

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả tuần theo kế hoạch)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

6:45

Thanh tra thi kết thúc học kỳ II năm học 2019 – 2020 (cả tuần theo kế hoạch thanh tra)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB thanh tra theo phân công

Nhà A, B, KTCN, A0, Thư viện, CS2

8:00

Hội nghị tổng kết công tác năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Ban Giám hiệu

Theo Thông tri triệu tập số 11/TT-ĐHV ngày 19/6/2020

Vinpearl Discovery Cửa Hội

Thứ Ba, ngày 30/6/2020

15:00

Họp Hội đồng xét hồ sơ thi thăng hạng hạng giảng viên chính năm 2020

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 01/7/2020

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 02/7/2020

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 03/7/2020

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 04/7/2020

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 05/7/2020

 

 

 

 

 

Lưu ý

Thời gian kiểm tra mùa hè: Buổi sáng từ 6h15-11h30, buổi chiều từ 13h15-18h00.

Thời gian thanh tra thi: Buổi sáng từ 6h45-11h05, buổi chiều từ 13h30- 17h50.