BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 45

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh trọng điểm quốc gia

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 22/6/2020

6:15

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả tuần theo kế hoạch)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

6:45

Thanh tra thi kết thúc học kỳ II năm học 2019 – 2020 (cả tuần theo kế hoạch thanh tra)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB thanh tra theo phân công

Nhà A, B, KTCN, A0, Thư viện, CS2

Thứ Ba, ngày 23/6/2020

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 24/6/2020

7:45

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài các chương trình đào tạo Sư phạm Hóa học và Giáo dục Tiểu học

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Đ/c Nguyễn Văn Phú

- Đ/c Lê Danh Bình

Hội trường tầng 8, Phòng họp tầng 6 Nhà điều hành

13:00

Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài các chương trình đào tạo Sư phạm Hóa học và Giáo dục Tiểu học

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Đ/c Nguyễn Văn Phú

- Đ/c Lê Danh Bình

Hội trường tầng 8, Phòng họp tầng 6 Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 25/6/2020

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 26/6/2020

14:30

Sơ kết hoạt động Công đoàn Trường Đại học Vinh giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022

TS. Phạm Thị Bình, Chủ tịch CĐ trường

Đ/c Đậu Thị Kim Chung

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 27/6/2020

6:30

Thanh tra thi kết thúc học phần Cao học khóa 27

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB thanh tra theo phân công

Nhà học A3

Chủ Nhật, ngày 28/6/2020

6:30

Thanh tra thi kết thúc học phần Cao học khóa 27

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB thanh tra theo phân công

Nhà học A3

14:00

Hội nghị tổng kết công tác năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Ban Giám hiệu

- Đ/c Nguyễn Văn Phú

- Đ/c Lê Danh Bình

- Đ/c Đậu Thị Kim Chung

Sân Nhà A0

Lưu ý

Thời gian kiểm tra mùa hè: Buổi sáng từ 6h15-11h30, buổi chiều từ 13h15-18h00.

Thời gian thanh tra thi: Buổi sáng từ 6h45-11h05, buổi chiều từ 13h30- 17h50.