BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 42

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020)

 

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII,

nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 01/6/2020

6:15

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả tuần theo kế hoạch)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

6:45

Thanh tra thi kết thúc học kỳ II năm học 2019 – 2020 (cả tuần theo kế hoạch thanh tra)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB thanh tra theo phân công

Nhà A, B, KTCN, A0, Thư viện, CS2

Thứ Ba, ngày 02/6/2020

13:00

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên trù bị)

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 03/6/2020

6:30

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên chính thức)

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Hội trường A

13:30

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên chính thức)

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 04/6/2020

8:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 6/2020

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Đ/c Nguyễn Văn Phú

- Đ/c Lê Danh Bình

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 05/6/2020

7:30

Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, công tác truyền thông giai đoạn 2017 - 2020

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Đ/c Nguyễn Văn Phú

- Đ/c Lê Danh Bình

- Đ/c Đậu Thị Kim Chung

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 06/6/2020

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 07/6/2020

 

 

 

 

 

Lưu ý

Thời gian kiểm tra mùa hè: Buổi sáng từ 6h15-11h30, buổi chiều từ 13h15-18h00.

Thời gian thanh tra thi: Buổi sáng từ 6h45-11h05, buổi chiều từ 13h30- 17h50.