BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 28

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 24/02/2020

7:00

Kiểm tra nền nếp dạy học trực tuyến, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà học, nhà làm việc

8:00

BTV Đảng ủy Trường duyệt Đại hội ĐBBP Viện Sư phạm Xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Trần Bá Tiến

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

9:00

Họp triển khai làm các báo cáo gửi Bộ GD&ĐT và UBVH-GD-TN-TN&NĐ của Quốc hội

GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

9:45

BTV Đảng ủy Trường duyệt Đại hội ĐBBP Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Trần Bá Tiến

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 25/02/2020

7:00

Kiểm tra nền nếp dạy học trực tuyến, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà học, nhà làm việc

8:00

Hội nghị sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ phát triển lĩnh vực Sư phạm giai đoạn 2017 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đ/c Nguyễn Văn Phú

- Đ/c Lê Danh Bình

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 26/02/2020

7:00

Kiểm tra nền nếp dạy học trực tuyến, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà học, nhà làm việc

Thứ Năm, ngày 27/02/2020

7:00

Kiểm tra nền nếp dạy học trực tuyến, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà học, nhà làm việc

8:00

Tọa đàm kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Trạm Y tế

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Trạm Y tế

Thứ Sáu, ngày 28/02/2020

7:00

Kiểm tra nền nếp dạy học trực tuyến, làm việc (Cả ngày))

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà học, nhà làm việc

Thứ Bảy, ngày 29/02/2020

7:00

Kiểm tra nền nếp dạy học trực tuyến, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà học, nhà làm việc

Chủ Nhật, ngày 01/03/2020

7:00

Kiểm tra nền nếp dạy học trực tuyến, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà học, nhà làm việc

Lưu ý

 - Thời gian kiểm tra mùa đông: Buổi sáng từ 6h45-11h45, buổi chiều từ 12h45 đến 17h45).