BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 26

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 03/03/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 25/02/2019

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

14:30

Giao ban công tác quản lý cơ sở vật chất tại Làng sinh viên cơ sở 2

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Đ/c Lê Danh Bình

Cơ sở 2

Thứ Ba, ngày 26/02/2019

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

8:00

Tham dự buổi nói chuyện của Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công An)

GS. TS Đinh Xuân Khoa

Theo thông tri triệu tập

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 27/02/2019

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

8:00

Tọa đàm kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Trạm Y tế

- Đ/c Lê Danh Bình

- Đ/c Đậu Thị Kim Chung

Trạm Y tế

Thứ Năm, ngày 28/02/2019

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

Thứ Sáu, ngày 01/03/2019

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

10:00

Kiểm tra, giám sát hoạt động, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các Nhà ăn Cơ sở II 

Đ/c Thái Thị Tân, Tổ trưởng Tổ kiểm tra, giám sát

Thành viên Tổ kiểm tra, giám sát theo QĐ số 855/QĐ-ĐHV ngày 20/9/2018 của Hiệu trưởng

Các Nhà ăn Cơ sở II

Thứ Bảy, ngày 02/03/2019                  

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

Chủ Nhật, ngày 03/03/2019     

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

Cả tuần

 - Các đ/c Phú, Bình, Chung, Bắc, Nga, Hằng và Đoàn kiểm tra theo QĐ 973 kiểm tra giờ giấc làm việc của cán bộ tại Nhà điều hành, VPK, Thư viện, TT THTN, TT ĐBCL KTX, Trạm Y tế (Buổi sáng từ 6h45-11h30, buổi chiều từ 12h45 đến 17h30).