BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 12

NĂM HỌC 2020 - 2021

(Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

Tích cực hưởng ứng tháng Rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm và Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2020 - 2021

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 23/11/2020

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả tuần theo kế hoạch)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

7:30

Thanh tra thi giữa kỳ học kỳ I năm học 2020 – 2021 (cả tuần)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB thanh tra theo phân công

Nhà A0, Lab, D1, CS2

Thứ Ba, ngày 24/11/2020

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 25/11/2020

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 26/11/2020

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 27/11/2020

8:00

Ban Giám hiệu tiếp công dân theo định kỳ (cả ngày)

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng

Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Phòng tiếp công dân tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 28/11/2020

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 29/11/2020

 

 

 

 

 

Lưu ý

Thời gian kiểm tra mùa đông: Buổi sáng từ 6h45-11h30, buổi chiều từ 12h45-17h30.

Thời gian thanh tra thi: Buổi sáng từ 7h30-10h50, buổi chiều từ 13h30- 16h50