BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 09

NĂM HỌC 2020 - 2021

(Từ ngày 02/11/10/2020 đến ngày 08/11/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

Chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 02/11/2020

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả tuần theo kế hoạch)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

7:30

Thanh tra thi giữa kỳ học kỳ I năm học 2020 – 2021 (cả tuần)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB thanh tra theo phân công

Nhà A0, Lab, D1, CS2

7:45

Hội thảo tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA (cả ngày)

TS. Trần Bá Tiến

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành 

Thứ Ba, ngày 03/11/2020

7:45

Hội thảo tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA

TS. Trần Bá Tiến

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành 

Thứ Tư, ngày 04/11/2020

8:00

Họp  rà soát tiến độ các nhiệm vụ thuộc chương trình ETEP 2020

TS. Trần Bá Tiến

Đ/c Lê Danh Bình

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 05/11/2020

8:00

Họp Trưởng các đơn vị (trực tuyến)

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Qua hệ thống LMS của Nhà trường - elearning.vinhuni.edu.vn 

Thứ Sáu, ngày 06/11/2020

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 07/11/2020

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 08/11/2020

 

 

 

 

 

Lưu ý

Thời gian kiểm tra mùa đông: Buổi sáng từ 6h45-11h30, buổi chiều từ 12h45-17h30.

Thời gian thanh tra thi: Buổi sáng từ 7h30-10h50, buổi chiều từ 13h30- 16h50