BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 07

NĂM HỌC 2020 - 2021

(Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

Chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 12/10/2020

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả tuần theo kế hoạch)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 13/10/2020

 

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)

 

 

8:00

Hội ý chuẩn bị nội dung cho Hội nghị đại biểu CBVC năm học 2020 - 2021

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 14/10/2020

7:30

Hội nghị tổng kết 4 năm về xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Đ/c Lê Danh Bình

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 15/10/2020

7:30

Khai giảng Lớp bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 2020 - Modun 2 (học từ 22/10 đến 24/10/2020; buổi sáng 7h00', buổi chiều 13h00'; tại các phòng học Nhà A3)

TS. Trần Bá Tiến

Đ/c Lê Danh Bình

Hội trường A

Thứ Sáu, ngày 16/10/2020

8:00

Ban Giám hiệu tiếp công dân theo định kỳ (cả ngày)

TS. Trần Bá Tiến

Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Phòng tiếp công dân tầng 2, Nhà điều hành

8:30

Đoàn kiểm tra của UBKT Đảng ủy làm việc với Đảng ủy bộ phận Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

14:30

Đoàn giám sát của UBKT Đảng ủy làm việc với Chi ủy chi bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng và đồng chí Trần Đình Quang

Đ/c Trần Bá Tiến

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 17/10/2020

7:30

Hội nghị đại biểu CBVC năm học 2020 - 2021

- GS.TS Nguyễn Huy Bằng; - BTV Công đoàn trường

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Hội trường A

7:30

Thanh tra thi giữa kỳ học kỳ I năm học 2020 – 2021 (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB thanh tra theo phân công

Nhà A0, CS2

Chủ Nhật, ngày 18/10/2020

13:30

Thanh tra thi giữa kỳ học kỳ I năm học 2020 – 2021

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB thanh tra theo phân công

Nhà A0, CS2

Lưu ý

Thời gian kiểm tra mùa đông: Buổi sáng từ 6h45-11h30, buổi chiều từ 12h45-17h30.