BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 03

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 22/9/2019)

 


Chào mừng Lễ Khai giảng khóa đào tạo thứ 60, kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

và đón nhận các phần thưởng cao quý

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 16/9/2019

6:30

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT TH-TN

Thứ Ba, ngày 17/9/2019

6:30

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT TH-TN

19:00

Hội diễn "Tiếng hát ngày hội trường"

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

CB phòng TTrPC

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 18/9/2019

6:30

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT TH-TN

19:00

Hội diễn "Tiếng hát ngày hội trường"

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

CB phòng TTrPC

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 19/9/2019

6:30

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT TH-TN

Thứ Sáu, ngày 20/9/2019

6:30

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT TH-TN

7:00

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Nhà trường (Cả ngày)

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

CB theo phân công

Tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Chương trình ca múa nhạc tổng hợp chào mừng

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

CB phòng TTrPC

Sân khấu A4

Thứ Bảy, ngày 21/9/2019

8:00

Lễ Khai giảng khoá đào tạo thứ 60, kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1959 - 2019) và đón nhận các phần thưởng cao quý

- GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng; - Ban tổ chức

CB phòng TTrPC

Science Square

Chủ Nhật, ngày 22/9/2019

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Các đ/c Phú, Bình, Chung, Bắc, Nga, Hằng và Đoàn kiểm tra theo QĐ 973 kiểm tra giờ giấc làm việc của cán bộ tại Nhà điều hành, VPK, Thư viện, TT THTN, TT ĐBCL KTX, Trạm Y tế (Buổi sáng từ 6h30-11h30, buổi chiều từ 13h15 đến 18h00).