Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Trường ĐH Vinh

qd_ban_hanh_kh_ktra_theo_doi_tinh_hinh_thi_hanh_pl.pdf