Ngày 01 tháng 6 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT (sau đây viết tắt là Thông tư 16) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó nội dung Thông tư 16 có một số điểm đáng lưu ý như sau:

Thứ nhất, Thông tư 16 đã cập nhật nội dung của các văn bản Luật, Nghị định, Pháp lệnh người có công đã có hiệu lực, thống nhất các thuật ngữ. Cập nhật các điều kiện ưu tiên theo Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng của Thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.

Thứ hai, nội dung Thông tư 16 bổ sung phương thức thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng bằng hình thức trực tuyến. Trong đó quy định cụ thể thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non được chọn hai phương thức: Đăng ký trực tiếp trên Phiếu đăng ký dự thi và Đăng ký xét tuyển hoặc đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và nộp lệ phí xét tuyển.

Thứ ba, một quy định mới nữa là sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng tối đa 03 lần trong thời gian quy định bằng phương thức trực tuyến (so với kỳ thi năm 2020 thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng 01 lần).

Thứ tư, Thông tư 16 quy định cụ thể việc các trường ngoài giấy chứng nhận kết quả thi THPT không được dùng bất cứ một hình thức nào khác để thay thế giấy chứng nhận xác định nhập học. Thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở đào tạo đã trúng tuyển trong thời hạn quy định bằng cách chỉ gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi (đối với thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp THPT của năm tuyển sinh) đến cơ sở đào tạo bằng hình thức trực tiếp hoặc bằng hình thức thư chuyển phát nhanh, thí sinh đã xác nhận nhập học thì không được tham gia xét tuyển ở các cơ sở đào tạo khác.

Thông tư 16 có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 7 năm 2021. Chi tiết thông tư xem tại đây: thong_tu_16.pdf