Điện thoại: 038.3855452

Số máy lẻ: Văn phòng: 321 Trưởng phòng: 389

 

1. Nguyễn Văn Phú, PGS, TS, Trưởng phòng, Bí thư chi bộ

Phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

Email: nvphudhv@gmail.com

2. Lê Danh Bình, TS, Phó Trưởng phòng

Phường Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

Email: binhld@vinhuni.edu.vn

3. Đậu Kim Chung, CV, ThS, Chủ tịch Công đoàn bộ phận

Phường Vinh Tân, TP vinh

Email: kimchung0828@gmail.com

4. Trần Đình Bắc, CV, ThS

Phường Hưng Bình, TP.Vinh

Email: bactd77@gmail.com

5. Nguyễn Thị Thúy Hằng, CV, ThS

Email: ntthang@vinhuni.edu.vn

6. Nguyễn Thị Quỳnh Nga, CV, ThS

Email: ntqnga@vinhuni.edu.vn

7. Nguyễn Thị Thu Trang, CV, ThS

Email: trangntt_tt@vinhuni.edu.vn