BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 50

NĂM HỌC 2021 - 2022

(Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022)

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 15/8/2022

7:00

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nền nếp làm việc, dạy học (cả tuần)

Đ/c Trần Bá Tiến

Thành viên theo QĐ 791 của Hiệu Trưởng

Theo lịch học, lịch công tác

7:00

Kiểm tra, rà soát Hồ sơ xét tốt nghiệp của các bậc học, các loại hình đào tạo (cả tuần)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB theo phân công

Phòng TTrPC

7:00

Rà soát, góp ý văn bản quản lý nội bộ của Nhà trường

(cả tuần)

Đ/c Lê Danh Bình

CB theo phân công

Phòng TTrPC

7:30

Hội ý Ban giám hiệu

GS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng

- Ban giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: HCTH, KHTC, TCCB, ĐBCL, ĐT, CTCT-HSSV, ĐT SĐH, KH& HTQT, Thanh tra-Pháp chế, Viện NC&ĐT trực tuyến.

Phòng họp tầng 2 Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 16/8/2022

8:00

Chương trình Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng

Theo Thông tri triệu tập số 14/TT-ĐHV ngày 12/8/2022

Hội trường A

Thứ Tư, ngày 17/8/2022

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 18/8/2022

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 19/8/2022

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 20/8/2022

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 21/8/2022

 

 

 

 

 

Lưu ý: Thời gian kiểm tra mùa hè: Buổi sáng từ 6h30-11h30, buổi chiều từ 13h30-18h00