Thực hiện kế hoạch thanh tra theo chuyên đề học kỳ I năm học 2008-2009, Đoàn thanh tra (được thành lập theo Quyết định số: 2353/TTrGD ngày 27/10/2008 của Hiệu trưởng) đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại Phòng Đào tạo, Trung tâm GDTX, Phòng Công tác Chính trị -HSSV từ ngày 10/11/2008 đến ngày 25/02/2009, kết quả như sau:

I. TẠI PHÒNG ĐÀO TẠO
Trên cơ sở báo cáo số liệu của Phòng Đào tạo, Đoàn thanh tra đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ, bao gồm:
- Quyết định công nhận tốt nghiệp;
- Sổ cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
I.1. Tổng hợp số liệu:

 
 TT
 
Đối tượng
cấp phát
VB, CC
Bằng tốt nghiệp
Chứng chỉ GDTC
Chứng chỉ GDQP
    Số SV
 được cấp
 Số SV
đã nhận
 Số SV        được cấp
   Số SV
 đã nhận
Số SV
được cấp
Số SV đã nhận
  1
Khoá 44-Kỹ sư
     289
    155
    297
297
297
297
  2
Khoá 45-CNSP
     873
    466
   828
 (Trừ TD)
828
(Trừ TD)
885
885
   3
Khoa 45-CNKH
     773
    404
     779
779
779
779

I.2. Văn bằng, chứng chỉ bị hỏng
I.2.1. Thống kê số liệu

 Tình trạng VB, CC bị hỏng
Số lượng văn bằng, chứng chỉ bị hỏng
Bằng tốt nghiệp
Chứng chỉ GDTC
Chứng chỉ GDQP
               Do in sai
11
            6
           10

I.2.2. Hồ sơ xử lý
Hồ sơ xử lý văn bằng, chứng chỉ bị hỏng bao gồm:
- Quyết định thành lập Hội đồng xử lý văn bằng bị hỏng;
- Biên bản xử lý văn bằng bị hỏng;
- Tập văn bằng bị hỏng.
I.3. Nhận xét
- Việc gửi hồ sơ báo cáo thực hiện đúng kế hoạch, đúng mẫu do Đoàn thanh tra hướng dẫn.
- Các hồ sơ quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ thực hiện đúng mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Việc ghi chép vào sổ sạch sẽ, không có sai sót, không tẩy xoá.
- Việc quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ thực hiện đúng quy định của Bộ và Trường.
I.4. Đề xuất và kiến nghị
Đề nghị Nhà trường có biện pháp cấp bằng cho sinh viên ngay sau khi được công nhận tốt nghiệp, thay vì giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, để tạo điều kiện cho sinh viên tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.
II. TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
Sau khi nghe báo cáo kết quả cấp phát văn bằng của TTGDTX, Đoàn thanh tra đã trao đổi ý kiến và trực tiếp kiểm tra hồ sơ quản lý, cấp phát văn bằng, bao gồm:
- Quyết định công nhận tốt nghiệp;
- Sổ cấp phát văn bằng;
- Tập văn bằng bị hỏng.
II.1.Tổng hợp số liệu

 TT
Đối tượng cấp phát văn bằng
Bằng tốt nghiệp
Số sinh viên
được cấp
Số sinh viên
đã nhận
 1
Khoá 44 hệ tại chức tập trung tại trường
535
358
 2
Khoá 45 hệ tại chức liên kết với các địa phương
866
860
 3
Khoá 46 hệ tại chức liên kết với các địa phương
213
212

II.2. Văn bằng bị hỏng
II.2.1. Thống kê số liệu

 TT
Tình trạng văn bằng bị hỏng
Số lượng văn bằng bị hỏng
 1
   Văn bằng bị hỏng khi in
65
 2
 Văn bằng bị hỏng do viết sai nội dung
62
 
Tổng cộng
127

II.2.2. Hồ sơ xử lý
Hồ sơ xử lý văn bằng bị hỏng, bao gồm:
- Quyết định thành lập Hội đồng xử lý văn bằng bị hỏng;
- Biên bản xử lý văn bằng bị hỏng;
- Tập văn bằng bị hỏng.
II.3. Nhận xét
- Sổ quản lý, cấp phát văn bằng đúng mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Việc ghi chép vào sổ sạch sẽ, rõ ràng, không có sai sót, không tẩy xoá. Số hiệu văn bằng đã được cải tiến khoa học hơn, hợp lý hơn, thuận tiện cho việc quản lý và sử dụng.
- Số văn bằng bị hỏng tương đối nhiều, việc vào sổ các văn bằng bị hỏng chưa thật cẩn thận, dẫn đến việc sai lệch số hiệu trên văn bằng bị hỏng so với số hiệu văn bằng trong sổ lưu giữ.
II.4. Kiến nghị
- Để hạn chế văn bằng bị hỏng, đề nghị chuyên viên phụ trách việc in văn bằng cần đối chiếu và kiểm tra kỹ các thông tin trên phôi bằng trong máy vi tính trước khi in.
- Đề nghị TTGDTX tổ chức xử lý phôi bằng tốt nghiệp bị hỏng theo từng năm học, không để dồn như những năm qua.
III. TẠI PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ-HSSV
III.1. Kiểm tra hồ sơ báo cáo
Theo báo cáo của Phòng Công tác Chính trị-HSSV, số sinh viên khoá 48 đang theo học tại trường là 3408, trong đó có 3311 bằng tốt nghiệp đã được kiểm tra, còn 97 sinh viên chưa đến nộp hoặc xuất trình bằng tốt nghiệp THPT để kiểm tra. Trong số 3311 bằng tốt nghiệp đã được kiểm tra, tất cả đều hợp pháp, không có trường hợp nào có dấu hiệu nghi vấn hoặc bị khiếu kiện.
Đoàn thanh tra đã kiểm tra xác suất một số hồ sơ sinh viên của các lớp, các ngành khác nhau trong số hồ sơ mà Phòng CT-HSSV báo cáo đã kiểm tra, thì thấy tất cả những hồ sơ đó đều có bản sao bằng tốt nghiệp THPT và có chữ ký của người kiểm tra.
III.2. Nhận xét
- Phòng CT-HSSV đã thống kê chi tiết số bằng tốt nghiệp THPT đã được kiểm tra đến từng ngành và hệ đào tạo.
- Đã tiến hành kiểm tra hầu hết bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên khoá 48 (3311 SV/3408 SV, đạt trên 97%) đúng thời gian quy định, có danh sách thống kê số sinh viên chưa được kiểm tra.  
III.3. Kiến nghị
- Đề nghị Phòng CT-HSSV tiếp tục kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT của 97 sinh viên còn lại và thông báo kết quả kiểm tra cho Phòng TTrGD, chậm nhất vào cuối tháng 3/2009.
- Đề nghị Nhà trường xây dựng phần mềm quản lý chung hoặc liên thông giữa các phần mềm để thống nhất quản lý sinh viên và có thể cập nhật chính xác số lượng sinh viên của từng lớp, từng khoá, ngành theo khoa ở bất kỳ thời gian nào trong suốt quá trình đào tạo.