Tham dự chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS Ngô Đình Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện Hội đồng thẩm định, Công đoàn Trường, phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Hành chính Tổng hợp và toàn thể cán bộ, viên chức của Phòng Thanh tra giáo dục.

        Trong năm học 2016 - 2017, Phòng Thanh tra giáo dục đã tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương, nhiệm vụ công tác của Trường, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác cải cách hành chính của đơn vị có nhiều tiến bộ. Phòng đã ban hành quy chế làm việc, phân công cán bộ làm việc theo chức danh, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Công tác bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ được quan tâm đúng mức. Phòng đã tham mưu cho Hiệu trưởng Nhà trường ban hành và triển khai Kế hoạch thanh tra chuyên đề, thanh tra năm học 2017 - 2018, quyết định thành lập các Đoàn thanh tra theo chuyên đề và Đoàn thanh tra thi học kỳ I, học kỳ 2, học kỳ hè, thi tuyển sinh Sau đại học, thi tuyển sinh Trường THPT Chuyên năm học 2016 – 2017.v.v...

        Đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, phân tích những tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã thống nhất xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Một là, tiếp tục quán triệt chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, nhất là Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đòa tạo, chương trình công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường. Hai là, tích cực tham mưu cho Hiệu trưởng về các giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra. Tập trung vào thanh tra, kiểm tra nền nếp công tác, dạy học của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên toàn trường; Giám sát hoạt động dạy học trực tuyến; Thanh tra các kỳ thi kết thúc học kỳ, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh; Triển khai các cuộc thanh tra chuyên đề; Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; Phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Trường tổ chức tập huấn nghiệp vụ  thanh tra cho Ban thanh tra nhân dân và cộng tác viên thanh tra.v.v...

        Tại Hội nghị, PGS.TS Ngô Đình Phương thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Phòng trong thời gian qua, đồng thời nêu lên một số yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Phòng trong thời gian tới. Cán bộ, viên chức của Phòng cũng đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến xác đáng cho báo cáo của Hiệu trưởng Nhà trường tại Hội nghị cán bộ, viên chức của Trường năm học 2017 - 2018. Hội nghị đã tiến hành bầu đại biểu tham dự Hội nghị cán bộ, viên chức cấp Trường.

        Với tinh thần phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, toàn thể cán bộ, viên chức Phòng Thanh tra giáo dục quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

 

:


                                                                    Bài, Ảnh: Phòng Thanh tra giáo dục