Ngày 16/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức cuộc họp với các điểm trường về kỳ thi THPT quốc gia. Qua đó, Sở sẽ bổ sung thêm 200 giám thị ở 2 trường đại học về các điểm thi. Trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, tại cụm thi số 28 do Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chủ trì có 30.966 thí sinh, 61 điểm thi và 1.315 phòng thi; 4.200 người làm công tác phục vụ thi, trong đó có khoảng 2.600 người làm công tác giám thị.

            Công tác đảm bảo an toàn tại các điểm thi, việc phân công nhân sự tại các điểm thi, những lưu ý của thí sinh và giám thị trong quá trình làm bài thi, xây dựng các phương án về nhận đề thi, bảo quản đề thi… được Sở GD &ĐT Nghệ An quan tâm nhất. Ngoài ra, không để xảy ra tình trạng như chưa thực hiện nghiêm túc việc niêm phong, ngắt kết nối các mạng Internet, chưa có sơ đồ phân công vị trí của các tổ bảo vệ… Sẽ có 5 đoàn thanh tra lưu động làm công tác thanh tra thi. Đđảm bảo tính khách quan, bảo mật của đề thi, Sở GD & ĐT Nghệ An yêu cầu việc nhận đề thi phải do các trưởng điểm trực tiếp thực hiện. Ngoài 7 trường đại học, cao đẳng theo như kế hoạch cũ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tăng cường thêm 200 giám thị từ hai trường Đại học Điện lực và Đại học Văn hóa về tham gia công tác tổ chức thi.

            Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, bà Nguyễn Thị Kim Chi cho biết: “Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, các điểm thi cần thực hiện nghiêm túc theo các văn bản hướng dẫn của Bộ, của Sở và các văn bản liên ngành gắn liền với quy chế của kỳ thi và các quy định của văn bản hiện hành. Trong quá trình làm việc, các cá nhân phải xác định được trách nhiệm của mình. Các điểm thi cần chủ động sắp xếp tổ chức, phối hợp nhuần nhuyễn với cơ quan an ninh và các trường đại học, cao đẳng. Lưu ý các điểm thi cần cảnh giác với việc sử dụng công nghệ cao của thí sinh để lên phương án xử lý, đối phó, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.


                                                                                   (http://www.tienphong.vn)