Cùng với không khí nô nức đón chào năm học mới của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên toàn trường, thực hiện Kế hoạch số 26/KH-ĐHV ngày 24/7/2018 của Nhà trường, ngày 23/8/2018, Liên đơn vị Phòng Thanh tra giáo dục – Phòng Đào tạo Sau đại học đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt Kế hoạch năm học 2018 - 2019.

        Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS Ngô Đình Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện Hội đồng thẩm định, phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng TCCB, Phòng CTCT-HSSV, Văn phòng Đảng- Đoàn thể, phòng Khoa học và hợp tác quốc tế, Trung tâm CNTT, phòng Hành chính Tổng hợp, Khoa SPNN, toàn thể cán bộ, viên chức của phòng Thanh tra giáo dục và phòng Đào tạo Sau đại học.

          Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Trưởng phòng Thanh tra Giáo dục và đồng chí Đinh Trung Thành, Phó Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học đã lần lượt trình bày báo cáo Tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và Kế hoạch năm học 2018 – 2019 của 2 đơn vị. Đồng chí Đậu Thị Kim Chung, Chủ tịch công đoàn bộ phận trình bày tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, viên chức của hai đơn vị cho bản Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2017 -2018, chương trình công tác năm học 2018 - 2019 của Nhà trường.

Tại Hội nghị, cán bộ, viên chức liên đơn vị phòng Thanh tra Giáo dục – phòng Đào tạo Sau đại học đã được nghe các ý kiến chỉ đạo của PGS.TS Ngô Đình Phương, Ủy viên Ban thường Vụ Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Nhà trường, cùng các ý kiến góp ý của các đại biểu là đại diện các khoa, viện, phòng ban chức năng trong Nhà trường. Phần lớn thời gian của Hội nghị đã được viên chức hai đơn vị dành cho việc thảo luận việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, thảo luận các giải pháp để thực hiện thành công Kế hoạch năm học 2018-2019 cũng như các giải pháp thực hiện tốt hơn công tác tuyển sinh sau đại học và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra.

Hội nghị đã tiến hành bầu đại biểu tham dự Hội nghị cán bộ, viên chức cấp Trường, theo đó đồng chí Nguyễn Văn Phú và đồng chí Đinh Trung Thành được hội nghị tín nhiệm bầu đi dự Hội nghị cán bộ, viên chức trường Đại học Vinh năm học 2018 - 2019 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Với tinh thần phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, toàn thể cán bộ, viên chức Phòng Thanh tra giáo dục và phòng Đào tạo Sau đại học quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường trong giai đoạn mới.

        Một số hình ảnh của Hội nghị:


                                                                       (Đồng chí Nguyễn Văn Phú khai mạc Hội nghị.)


                                                                                            (Đoàn Chủ tịch Hội nghị)

                                                                       (Cán bộ, viên chức hai đơn vị)


                                                               (Tập thể cán bộ, viên chức Phòng Thanh tra giáo dục)

                                                                                                                                                                      Bài, ảnh: Phòng Thanh tra giáo dục