1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2018

Thông báo - Văn bản

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2018 – 2019 đối với CSGDĐH, trường SP
27/09/2018
Thực hiện Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu
1362/BGDĐT-TTr
08:51 17/04/2018
Ngày 10/4/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng. Nội dung chi tiết xem trong file...
Đề án: "Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020"
13:16 20/10/2017
Ngày 18 tháng 10 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số: 4405/QĐ-BGDĐT về việc Phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn...
Nghị định sửa đổi, bổ sung về thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
10:51 11/09/2017
Ngày 18/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định...
Bộ giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh Đại học và tuyển sinh Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017
09:49 20/06/2017
Ngày 19/6/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số: 2598/BGDĐT-TTr về việc Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh Đại học và tuyển sinh Cao đẳng nhóm ngành đào tạo...
Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017
16:37 25/04/2017
Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi (gọi tắt là Thông tư số...
THÔNG TƯ Ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học
16:56 17/03/2017
QUY CHẾ Đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT Ngày 15 tháng 3năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS, TS, Nguyễn Văn Phú - Trưởng phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.