Ngày 15/3/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành "Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018". Xem ở File đính kèm huong_dan_thuc_hien_quy_che_thi_thpt_quoc_gia_va_xet_cong_nhan_tot_nghiep_thpt_nam_2018.pdf