BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

    Phòng thanh tra Giáo dục

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 38

NĂM HỌC 2016-2017

(Từ ngày 22/5/2017 đến ngày 28/5/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 22/5/2017

 

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc; Thanh tra thi HKII (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

 

8:00

Giao ban phòng

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB, VC phòng

VP

 

Thứ Ba, ngày 23/5/2017

 

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc; Thanh tra thi HKII (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

 

14:00

Duyệt Đề án Vị trí việc làm của Phòng TTrGD

PhòngTCCB

Đ/c Phú, Huy, Chung, Nga

Phòng họp tầng 6

 

Thứ Tư, ngày 24/5/2017

 

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc; Thanh tra thi HKII (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

 

Thứ Năm, ngày 25/5/2017

 

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc; Thanh tra thi HKII (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

 

Thứ Sáu, ngày 26/5/2017

 

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc; Thanh tra thi HKII (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

 

Thứ Bảy, ngày 27/5/2017

 

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc; Thanh tra thi HKII (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

 

Chủ Nhật, ngày 28/5/2017  

 

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy; Thanh tra thi HKII (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn kiểm tra

Các nhà học A, B, TT  TH-TN

 

Cả tuần

         - Tổ giám sát trực tuyến (đ/c Trung, Hằng, Nga) giám sát học tại cụm nhà A theo TKB năm học 2016-2017.

         - Đoàn Thanh tra theo Quyết định 400/QĐ-ĐHV thanh tra kết thúc HKII từ ngày 8/5-4/7/2017.

- Các đ/c Phú, Chung, Bắc, Đoàn kiểm tra theo QĐ 973 kiểm tra giờ giấc làm việc của cán bộ tại Nhà điều hành, VPK, Thư viện, TT THTN, TT ĐBCL KTX, Trạm Y tế. (buổi sáng từ 6g15-11g15, buổi chiều từ 13g15 đến 18g30).