BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

Phòng thanh tra Giáo dục

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 19

NĂM HỌC 2016-2017

(Từ ngày 3/1/2017 đến ngày 8/1/2017)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

 

Thứ Hai, ngày 2/1/2017

 

NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH 2017

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba, ngày 3/1/2017

 

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

 

6:45

Thanh tra thi HK I năm học 2016-2017

 

Đoàn thanh tra

Nhà học B

 

Thứ Tư, ngày 4/1/2017

 

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

 

Thứ Năm, ngày 5/1/2017

 

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

 

 

Thanh tra thi HKI (cả ngày)

 

Đoàn thanh tra

Nhà học B

 

7:30

Họp Giao ban cơ quan tháng 1/2017

 

Đ/c Phú, Huy

Phòng họp tầng 8

 

14:00

Họp phần mềm quản trị nhà trường

 

Đ/c Phú

Phòng họp tầng 2

 

Thứ Sáu, ngày6/1/2017

 

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Đình Huy

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

 

 

Thanh tra thi HKI (cả ngày)

 

Đoàn thanh tra

Nhà học B

 

Thứ Bảy, ngày 7/1/2017

 

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

 

 

Thanh tra thi HKI (cả ngày)

 

Đoàn thanh tra

Nhà học B

 

Chủ Nhật, ngày 8/1/2017

 

 

Thanh tra thi HKI, thi Cấp CCNN

 

Đoàn thanh tra

Nhà học B

 

Cả tuần

         - Tổ giám sát trực tuyến (đ/c Trung, Hằng, Nga) giám sát học tại cụm nhà A theo TKB năm học 2016-2017.

- Các đ/c Phú, Huy, Chung, Bắc, Đoàn kiểm tra theo QĐ 973 kiểm tra giờ giấc làm việc của cán bộ tại Nhà điều hành, VPK, Thư viện, TT THTN, TT ĐBCL KTX, Trạm Y tế. (buổi sáng từ 6g45-11g45, buổi chiều từ 12g45 đên 18g00)