BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 51

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020)

và 75 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 03/8/2020

6:15

Kiểm tra nền nếp làm việc (Cả tuần theo kế hoạch)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

14:00

Họp Hội đồng khen thưởng, kỷ luật HS, SV, LHS, HVCH, NCS Trường Đại học Vinh

GS. TS. Nguyễn Huy Bằng

Đ/c Lê Danh Bình

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 04/8/2020

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 05/8/2020

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 06/8/2020

8:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 8/2020

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 07/8/2020

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 08/8/2020

 

Thanh tra thi tốt nghiệp THPT 2020

TS. Trần Bá Tiến

CB thanh tra theo QĐ

Tỉnh Thanh Hóa

Chủ Nhật, ngày 09/8/2020

 

Thanh tra thi tốt nghiệp THPT 2020

TS. Trần Bá Tiến

CB thanh tra theo QĐ

Tỉnh Thanh Hóa

Lưu ý

Thời gian kiểm tra mùa hè: Buổi sáng từ 6h15-11h30, buổi chiều từ 13h15-18h00.

Thời gian thanh tra thi: Buổi sáng từ 6h45-11h05, buổi chiều từ 13h30- 17h50.