BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 50

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 27/7/2020

6:15

Kiểm tra nền nếp làm việc (Cả tuần theo kế hoạch)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

16:00

Họp Ban chế độ chính sách trường

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 28/7/2020

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 29/7/2020

7:00

Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

TS. Trần Bá Tiến

CB phòng TTrPC

Hội trường A

Thứ Năm, ngày 30/7/2020

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 31/7/2020

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 01/8/2020

8:30

Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tập thể Lãnh đạo Nhà trường

- Đ/c Nguyễn Văn Phú

- Đ/c Lê Danh Bình

Hội trường A

14:00

Hội nghị Hội đồng Trường

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Chủ tịch HĐ trường

Đ/c Nguyễn Văn Phú

 

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Chủ Nhật, ngày 02/8/2020

 

 

 

 

 

Lưu ý

Thời gian kiểm tra mùa hè: Buổi sáng từ 6h15-11h30, buổi chiều từ 13h15-18h00.

Thời gian thanh tra thi: Buổi sáng từ 6h45-11h05, buổi chiều từ 13h30- 17h50.