BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra Giáo dục

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 4

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Chào mừng năm học mới 2018 - 2019

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 24/9/2018

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

Thứ Ba, ngày 25/9/2018                 

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

7:00

Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2018 - 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Hội trường A

19:30

Lễ khai giảng khóa đào tạo 59, tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc năm học 2017 – 2018 và phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường (1959 – 2019)

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Sân khấu Science Square

Thứ Tư, ngày 26/9/2018

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

13:30

Họp Hội đồng Tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2018

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (Phiên 1)

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

- Đ/c Nguyễn Văn Phú

- Đ/c Nguyễn Thị  Quỳnh Nga

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 27/9/2018

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

8:00

Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (Phiên 2)

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

- Đ/c Nguyễn Văn Phú

- Đ/c Nguyễn Thị  Quỳnh Nga

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (Phiên 3)

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

- Đ/c Nguyễn Văn Phú

- Đ/c Nguyễn Thị  Quỳnh Nga

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 28/9/2018

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

Thứ Bảy, ngày 29/9/2018                  

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

Chủ Nhật, ngày 30/9/2018     

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả ngày)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

Cả tuần

 - Các đ/c Phú, Chung, Bắc, Nga, Hằng và Đoàn kiểm tra theo QĐ 973 kiểm tra giờ giấc làm việc của cán bộ tại Nhà điều hành, VPK, Thư viện, TT THTN, TT ĐBCL KTX, Trạm Y tế (Buổi sáng từ 6h30-11h30, buổi chiều từ 13h15 đến 18h00).