BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 11

NĂM HỌC 2020 - 2021

(Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

Chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020)

Tích cực hưởng ứng tháng Rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm và Hội thi Nghiệp vụ sư phạm năm học 2020 - 2021

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 16/11/2020

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả tuần theo kế hoạch)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

19:00

Gala "Beautiful Day" chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020)

BTV Công đoàn trường

CB phòng TTrPC

Hội trường A

Thứ Ba, ngày 17/11/2020

8:00

Khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài CTĐT các ngành Luật Kinh tế, Kế toán, Giáo dục Mầm non

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 18/11/2020

7:30

Thanh tra thi giữa kỳ học kỳ I năm học 2020 – 2021

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB thanh tra theo phân công

Nhà A0, CS2

Thứ Năm, ngày 19/11/2020

8:00

Mít tinh kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020) và trao tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

CB phòng TTrPC

Hội trường A

7:30

Thanh tra thi giữa kỳ học kỳ I năm học 2020 – 2021

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB thanh tra theo phân công

Nhà A0, CS2

Thứ Sáu, ngày 20/11/2020

 

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11!

 

 

Thứ Bảy, ngày 21/11/2020

7:30

Thanh tra thi giữa kỳ học kỳ I năm học 2020 – 2021 (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB thanh tra theo phân công

Nhà A0, Lab, D1, CS2

Chủ Nhật, ngày 22/11/2020

7:30

Thanh tra thi giữa kỳ học kỳ I năm học 2020 – 2021 (cả ngày)

Đ/c Nguyễn Văn Phú

CB thanh tra theo phân công

Nhà A0, Lab, D1, CS2

Lưu ý

Thời gian kiểm tra mùa đông: Buổi sáng từ 6h45-11h30, buổi chiều từ 12h45-17h30.

Thời gian thanh tra thi: Buổi sáng từ 7h30-10h50, buổi chiều từ 13h30- 16h50