BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 07

NĂM HỌC 2020 - 2021

(Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII

Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học Khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu Châu Á

Chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 12/10/2020

6:45

Kiểm tra nền nếp giảng dạy, làm việc (Cả tuần theo kế hoạch)

Đ/c Lê Danh Bình

Đoàn kiểm tra

Các nhà làm việc, nhà học A, B, TT  TH-TN

8:00

Họp rà soát nội dung Hội nghị CBVC và triển khai Kế hoạch năm học 2020 - 2021

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 13/10/2020

14:00

Họp Ban xây dựng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường (góp ý Bản thảo lần 1)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 14/10/2020

7:30

Khai mạc đánh giá ngoài CTĐT các ngành SP Hóa học và GD Tiểu học

Lãnh đạo Đoàn đánh giá ngoài

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Hội trường tầng 8, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 15/10/2020

14:00

Đoàn giám sát của UBKT Đảng ủy làm việc với Đảng ủy bộ phận Viện Sư phạm Xã hội và đồng chí Trần Vũ Tài

Đ/c Trần Bá Tiến

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

15:00

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm 2020 và xét cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học đối với sinh viên hệ chính quy

GS.TS Nguyễn Huy Bằng

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 16/10/2020

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 17/10/2020

13:45

Bế mạc đánh giá ngoài

Lãnh đạo Đoàn đánh giá ngoài

Đ/c Nguyễn Văn Phú

Hội trường A

Chủ Nhật, ngày 18/10/2020

 

 

 

 

 

Lưu ý

Thời gian kiểm tra mùa đông: Buổi sáng từ 6h45-11h30, buổi chiều từ 12h45-17h30.